Main menu:


Memory Lane

2008-05-01-Bet-She_an-081-083
Het theater

Site search

Login

Registration disabled | Recover lost password?
Username
Password

Who are we?

EmanuelEmanuel leerde tijdens zijn afstuderen op de TU in Eindhoven Sharon Gannot kennen. Tijdens latere gelegenheden werd het contact vernieuwd en uiteindelijk leidde dit tot een nauw samenwerken. In februari 2006 verbleef Emanuel in Israel om samen met hem een en ander onderzoek te doen. Tja en zoals dat gaat wanneer de samenwerking bevalt, werd er gesproken over de mogelijkheid om dit op uitgebreidere schaal voort te zetten. De uiteindelijke vorm kwam later in 2006 vast te staan: per maart 2007 zou er voor een periode van 1 of 2 jaar door Emanuel aan een project gewerkt worden in Israel. Niet alleen met Sharon aan de Bar Ilan University bij Tel-Aviv, maar ook met Israel Cohen aan de Technion – Israel Institute of Technology in Haifa.

En Aukje? Altijd al de wereld willen zien, dus die gaat gewoon mee! Door alle verhalen van Emanuel tijdens en na zijn verblijf in februari, was er zeker wel het vertrouwen dat het land zou bevallen. Maar om nou te verhuizen naar een land waar je nog nooit bent geweest… Dus werd in oktober 2006 een korte ‘verkenningsexpeditie’ uitgevoerd. Geen twijfel mogelijk, vanaf de eerste dag was het gevoel goed. En wat zij hier dan gaat doen? Een baan vinden, misschien wat studeren, of vrijwilligerswerk doen! Of gewoon genieten van het land en de mensen!! En het mooie weer natuurlijk!!! 🙂

AukjeEmanuel met Sharon Gannot when he was graduating at the TU in Eindhoven. Later they met again, which lead to a close cooperation. In February 2006 Emanuel stayed in Israel to do some research together with Sharon. And, as always when people like to work together, the possibility was discussed to do this on a more regular basis. A few months later it was decided what form this would take: as from March 2007 Emanuel would work on a project in Israel for 1 or 2 years. Not just with Sharon at the Bar Ilan University, but also with Israel Cohen at the Technion – Israel Institute of Technology in Haifa.

And Aukje? She always wanted to see the world, so she just goes with him! The stories Emanuel told her during and after his stay in February convinced her she would like the country. But to go there without ever visiting… So in October 2006 a short ‘reconnaissance mission’ took place. No doubt about it, it felt good from the very first day. And what’s she going to do? Find a job, maybe study, or work as a volunteer! Or simply enjoy the country and the people!! And the beautiful weather of course!!! 🙂

Sorry, you cannot respond to this post.